Zespół Kształcenia i Wychowania
w Rudnie
<a style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent ! important; border: medium none ! important; display: inline-block ! important; text-indent: 0px ! important; float: none ! important; font-weight: bold ! important; height: auto ! important; mar

 

 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

w Gminie Pelplin”
 

Projekt: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Pelplin” realizowany był w Szkole Podstawowej w Rudnie

od marca 2012 r. do lutego 2013 r.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W ramach projektu realizowane były zajęcia pozalekcyjne, których głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia:

 
 

W czwartek 07 lutego 2013 r. zakończyły się w Gręblinie zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych pod względem nauk matematyczno-przyrodniczych.

 

Zajęcia miały na celu rozwijanie zainteresowań matematyczno- przyrodniczych, wdrażanie do logicznego i samodzielnego rozumowania, kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Łącznie skorzystało z nich 18 dzieci. Oprócz gier, krzyżówek matematycznych, zagadek, układanek dzieci poznawały środowisko przyrodnicze. Podczas wyjść terenowych dokonywały obserwacji, pomiarów i obliczeń. Projektowały zielniki, prowadziły hodowle roślin. Budowały karmniki dla ptaków, aby móc je potem obserwować i dokarmiać. Poznawały właściwości przewodnictwa i montowały obwody elektryczne. Chętnie przynosiły dodatkowe pomoce do zajęć i dzieliły się wiedzą przyrodniczo - ekologiczną. Uczestniczyły również w przeprowadzaniu eksperymentów i wyciągały trafne wnioski Dzięki tym zajęciom uczniowie zdobyli możliwość wykorzystywania swojej wiedzy w różnych sytuacjach życiowych, a także współpracy w grupie.

 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczniom za aktywność na zajęciach!

 
Prowadząca –
Ewa Moszyńska 
 
<a style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent ! important; border: medium none ! important; display: inline-block ! important; text-indent: 0px ! important; float: none ! important; font-weight: bold ! important; height: auto ! important; mar
Styczeń 2013r.
Grudzień 2012r.
Listopad 2012r.
Grudzień 2012r.
Listopad 2012r.
Październik 2013r.
Maj 2013r.
<a style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent ! important; border: medium none ! important; display: inline-block ! important; text-indent: 0px ! important; float: none ! important; font-weight: bold ! important; height: auto ! important; mar
Zajęcia pozalekcyjne
<a style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent ! important; border: medium none ! important; display: inline-block ! important; text-indent: 0px ! important; float: none ! important; font-weight: bold ! important; height: auto ! important; mar
Marzec 2013r.
<a style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent ! important; border: medium none ! important; display: inline-block ! important; text-indent: 0px ! important; float: none ! important; font-weight: bold ! important; height: auto ! important; mar
Styczeń 2013r.
Luty - 2013r.
<a style="background: none repeat scroll 0% 0% transparent ! important; border: medium none ! important; display: inline-block ! important; text-indent: 0px ! important; float: none ! important; font-weight: bold ! important; height: auto ! important; mar
Przedszkole
Strona głównaFacebookAktualności 2015/2016r.Galeria obrazów 2015/2016r.DZIENNIK LEKCYJNYInformacje ogólneHarmonogram pracy - Roku 2015/2016r.Plan lekcji - 2015/016r.JadłospisHARMONOGRAM PRZEWOZÓW 2015/2016WYKAZ PODRĘCZNIKÓW rok szkolny 2015 - 2016r.ZKiW W Rudnie - Przedszkole,Podstawówka,GimnazjumBIP szkołyZARZĄDZENIAProjekt "Ocalić od zapomnienia".Archiwum 2014/2015r.Strona głównaAktualności 2014/2015Galeria 2014/2015Archiwum 2013/2014r.Aktualności - 2013/2014 r.Galeria 2013/2014r.Turniej HokejaArchiwum 2012/2013r.Gimnazjum 2013/2014r.Szkoła Podstawowa 2013/2014r.Przedszkole 2013/14r.Aktualności z lat 2010/2013Galeria obrazów 2010/2013r.